Försäljningsvillkor


All utrustning är begagnad/rekonditionerad om inget annat anges. Produkterna säljs utan manual och originalemballage. Vid bärbara datorer kan batteriet ha förkortad drifttid. Nätadapter och batteri medföljer.
 

Webbutiken är öppen för företag, annan juridisk person, och konsument inom Sverige om inte annat avtalats. Konsumenter skall för att göra beställningar vara myndiga. Vid företags beställningar åligger det den som gör beställningen att själv se till att han agerar inom ramen för gällande befogenhet och behörighet. Av kommunikationsskäl ska kund som beställer varor i Arrow webbutik ha en e-postadress, då bekräftelse av beställning och andra meddelanden mellan Arrow och kunden sker via e-post. Kunden skall regelbundet kontrollera sin e-post sedan en beställning har gjorts eftersom meddelanden från Arrow skickas till angiven e-postadress.

 

För beställningar som görs genom Arrow webbutik uppkommer ett bindande avtal då beställningen bekräftas via e-post. Annullering av beställning ska ske per e-post eller telefon inom en arbetsdag från att bekräftelsen har skickats till kunden.

 

Arrow reserverar sig för eventuell mellan- eller slutförsäljning.

 

Priser  

 

Där prisangivelser förekommer, framgår också om dessa inkluderar mervärdesskatt (moms) eller inte. Moms ska dock alltid betalas. Samtliga priser gäller exklusive investeringsavgifter eller andra nationella pålagor. Priserna omfattar inte heller eventuellt tillkommande kostnader för installationsförberedelser, installation eller omflyttning av ansluten befintlig, eller samtidigt installerad utrustning.


Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.
 

Leveransvillkor  

 

Frakt tillkommer på samtliga beställningar. Den totala kostnaden beräknas vid fakturering av beställningen. Utrustning som beställs genom webbutiken levereras normalt mellan 2-7 arbetsdagar från det att beställningen har bekräftats.


Vid försening av leverans äger kund rätt att häva köp. Synliga och dolda skador som har uppkommit under transport på beställt gods ska meddelas serviceavdelningen på Arrow snarast.

 

För ej avbeställda paket som inte hämtats ut och som returneras till Arrow kommer en returavgift om 500 SEK inkl moms kr att faktureras beställaren. Obetald faktura för returavgift kommer att skickas till inkasso.
 

Betalningsvillkor  

 

Kortbetalning

 

Vår samarbetspartner för dessa transaktioner är DIBS Payment Services (www.dibs.se). Ett företag som garanterar en snabb och säker betalning.
Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade. 

 

Faktura

 

Juridisk person

 

Efter godkänd kreditprövning mot faktura. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta om 11 % per påbörjad månad. Betalningsvillkor 10 dagar netto gäller om ej annat avtalats.

 

Privatperson

 

Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker. Vid val av faktura tillkommer en extra avgift om 70 kr inkl moms. 

 

Dela upp din betalning

 

Genom ett samarbete med Klarna kan vi erbjuda dig möjligheten att dela upp din betalning.  Du kan ha ett eller flera pågående delbetalningsköp och Klarna sammanställer dem på en kontofaktura månatligen. Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela den kvarvarande skulden. När du väljer att dela upp betalningen av ditt köp och bekräftar din order görs din ansökan om delbetalning. Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan behandla din order omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du gå tillbaka till kassan och välja ett annat betalsätt. Klarna kommer skicka ett kontoavtal hem till dig. Kontrollera att uppgifterna stämmer och signera avtalet och returnera det i bifogat svarskuvert.

 

Delbetalningsalternativ

 • 3 månader med 0 % ränta (uppläggningsavgift 95 kr)
 • 6 månader med 0 % ränta (uppläggningsavgift 195 kr)
 • 12 månader med 0 % ränta (uppläggningsavgift 295 kr)
 • 24 månader med 9,95 % ränta (uppläggningsavgift 295 kr)
 • 36 månader med 9,95 % ränta (uppläggningsavgift 395 kr)
Grundkrav delbetalning

 

 • Du måste ha fyllt minst 18 år
 • Du måste ha en fast årlig inkomst på minst 120 000 kr
 • Du måste vara svensk medborgare
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar

Äganderättsförbehåll  

 

Äganderätten till levererade varor övergår till köparen först då hela köpeskillingen erlagts. Observera att kunden således inte äger rätt att vidareförsälja eller pantsätta egendomen innan full betalning erlagts.

Garanti  

 

Arrow garanterar (om inget annat angivits i offert eller avtal) att levererad utrustning är funktionsduglig vid leveransen och under för varje produkt nedan angiven garantitid med avseende på funktion, material och utförande. Begagnad utrustning levereras alltid med 12 månaders garanti. Undantaget är driftstiden för batterier till bärbara datorer. I de fall där tillverkarens garanti fortfarande gäller och perioden som återstår därav är längre än 12 månader, gäller tillverkarens garanti.

 

Garantin täcker inte

 • Fel i programvara, installation eller kopiering av program.
 • Handhavandefel.
 • Fysiskt skadade produkter, exempelvis transportskada.
 • Fel orsakade av felaktiga strömförhållande.
 • Detaljer av förbrukningskaraktär, såsom t.ex. batterier.
 • Normalt underhåll såsom t.ex. rengöring av produkten.
 • Förslitning eller förändring av varan som är en följd av normal   användning av varan.
 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.

Arrow svarar inte för fel som uppkommit genom att varor

 

 • Inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen.
 • Utsatts för onormalt brukande, vanvårdats eller liknande förhållande.
 • Utsatts för olyckshändelser eller annan yttre påverka.
 • Utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska.
 • Byggts om eller ändrats.
 • Genomgått service eller reparation av verkstad som inte godkänts av Arrow.

Kontakt Arrow service/support

 

Arrow Value Recovery Sweden AB

Telefon: 0470 - 70 35 20

E-post: servicese@arrow.com

 

Ansvarsbegränsning  

 

Arrow skadeståndsansvar omfattar endast direkt förlust. Indirekta förluster ersätts ej. Ersättning utgår inte i något fall för utebliven vinst, produktionsbortfall eller liknande. Arrow skadeståndsansvar är begränsat till 20 procent av ordersumman.

 

Reklamation/retur

 

Efter leverans skall kunden med hjälp av behörig personal installera och funktionstesta utrustningen. Eventuella anmärkningar beträffande utrustningens funktionsduglighet anmälas till Arrow. Reklamation av utrustning som är defekt då utrustningen packas upp, ska anmälas till Arrow senast 5 arbetsdagar efter leverans. Saknas någon produkt i ordern ska kunden genast ta kontakt med Arrow. Fel som inte kunnat upptäckas vid leverans skall anmälas inom skälig tid från det att felet visade sig.

 

För eventuell retur skall returnummer erhållas av Arrow. Returer utan returnummer kommer att lämnas helt utan åtgärd. I samband med retur gäller föreskrifterna på returblanketten. Returblankett tillhandahålles av Arrow serviceavdelning telefon 0470 - 70 35 20 eller e-post servicese@arrow.com.

 

Fraktkostnader för reklamationer bekostas av Arrow.

 

Ångerrätt  

 

Privatpersoner som beställer varor i Arrow webbutik har 14 dagars ångerrätt på beställt gods. Ångerfristen börjar löpa den dag kunden tar emot varan. Godset ska returneras i samma goda skick som det anlände i. Fri retur via Arrow Value Recovery. Pengar för godset ska återbetalas senast 30 dagar efter retur.

 

Ångerrätten gäller inte för program om förseglingen har brutits. Ångerrätten gäller inte heller om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

 

Särskilda villkor för programvaruprodukter  

 

För programvaruprodukter gäller de villkor som förpackats tillsammans med programvaruprodukterna. Kunden erhåller endast en icke exklusiv, icke överlåtelsebar nyttjanderätt till de programprodukter som omfattas av avtalet.

 

Övrigt

 

I övrigt gäller för företag och andra juridiska personer IT-Företagens Allmänna leveransvillkor 91. För konsumenter gäller konsumentköplagen.

 

Vid eventuell tvist följer Arrow Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Compliance with the Privacy Shield Framework

SERVICE OCH SUPPORT

 
Arrow Sustainability erbjuder alltid 12 månaders garanti på begagnade datorer och kringutrustning.
Kontakta oss

HYRA APPLE

 
Arrow Sustainability erbjuder förmånlig hyra av Apple produkter från 1 dag till 36 månader.
Gör en förfrågan